Sagro logo
Våre produkter

Sagro as har vært leverandør til norsk næringsmiddelindustri i mange år.

  • Vi leverer en rekke typer råvarer og har gode markedsandeler på mange av disse.

  • Våre største produktgrupper er konsentrater og juiceblandinger.

  • Enn videre er vi den ledende importør av druejuice konsentrat.

  • Vårt sortiment er basert på næringsmidler tilpasset norsk industri og våre basis produkter tas inn i tankvogner og i fat.

  • Våre leverandører utsteder Gemo-frie dokumentasjoner samt sporbarhet IP.
Jordbær
Sagro footer