Sagro logo
Informasjon om Sagro as

Sagro as er en veletablert leverandør til den norske næringsmiddelindustrien.

  • Representerer en rekke anerkjente leverandører og produsenter.

  • Bygger opp din råvarekompetanse.

  • Tilrettelegger strategiske allianser.

  • Relasjonsbygger mellom aktørene.

  • Forsterker relasjoner og skaper kontinuitet i det etablerte forhold.

  • Gir deg tilgang og innsikt i et nettverk du kanskje ikke har.

     


     


     


     

Persille
Sagro footer