01

Velkjent aktør i det norske markedet

Sagro AS ble etablert i 1997, men bygger på en historie helt tilbake til 1921.
Dette har gjort oss til en velkjent, respektert og anerkjent aktør, samt gitt oss et meget godt nettverk internt i den norske bransjen.

02

Verdensomspennende nettverk

Sagro AS handler i dag med alle verdensdeler, og sitter på et omfattende nettverk av utenlandske leverandører og kontakter. Dette vide kontaktnettet gjør oss i stand til å fremskaffe det aller meste av råvarer som den norske næringsmiddelindustrien måtte etterspørre.

03

Anerkjente leverandører

Våre leverandører er alle seriøse og anerkjente, vi stiller strenge krav til disse, og forlanger sertifikater som underbygger våre og kundenes ønsker. Vi foretar også revisjoner sammen med våre kunder. Ved at vi samarbeider med store etablerte aktører, gjør dette oss i stand til å imøtegå våre kunders ønskede kvaliteter og krav.

04

Vår kompetanse

I løpet av de siste 10 år har vi levert over 84.000 tonn med råvarer, hovedsaklig juice, juicekonsentrater, fryst frukt og grønnsaker, til den norske næringsmiddelindustrien. Vår kompetanse er tilgjengelig for deg til enhver tid. Vi står til tjeneste ved produktutvikling, innovasjon og trender som rådgivere, sparringspartnere og alliert.

05

Logistikk og Fortolling

Sagro AS tilrettelegger for innfortollinger og logistikk. Vi overvåker og rapporterer kontinuerlig til dere under hele prosessen enten om det er deres logistikkpartnere eller våre som løser oppdraget. Kritiske punkter som at varene blir levert til riktig tid, i ønsket forfatning og at alt papirarbeid og innfortolling er korrekt utført anser vi som en stor del av jobben vår.

06

Eksport i fra Norge

Sagro AS jobber også med eksport av næringsmidler. Med vårt vide nettverk gjør oss til en attraktiv partner for både norske eksportbedrifter og utenlandske innkjøpere.